Seppälän Kiuaskivi Oy
Seppälän Kiuaskivi Oy


   

KIVI JA MAA-AINESTEN MURSKAUS JA SEULONTA 

Seppälällä on monipuolinen murskaus- sekä seulontakalusto. Suoritamme murskauksen kahdella siirrettävällä murskauslaitoksella louhinnasta valmiiksi tuotteeksi. Päämääränämme on tyytyväinen asiakas ja laadukas CE-merkitty lopputuote. Ympäristöarvoja kunnioittaen, aikataulussa pysyen.
 
Kohteena voi olla esimerkiksi:
• Kallion ja soran murskaukset
• Tontilla syntyvän louheen murskaus hyötykäyttöön rakennuskohteessa
• Soramontuilla syntyvien ns. välppäkivien murskaus
• Tierakentamisessa pienemmätkin kohteet soveltuvat kalustolle                                           • Keskipakomurskaimella päällystekivien valmistus

Referenssit:
• NCC Roads Oy
• Hämeen Kuljetus Oy
• Lemminkäinen Infra Oy                                                                                                    • TerraWise
• sekä lukuisia muita kiviainestoimijoita

Katso video